Aspergevlieg (Platyparea poeciloptera)

aspergevliegDe schade door de aspergevlieg kan veroorzaakt worden op twee manieren. Aspergevliegwijfjes boren met hun legboor gaatjes in de stengels voor de ei-afleg. Deze gaatjes vormen een toegangspoort voor allerlei ziekten zoals schimmels.

De larven van de aspergevlieg Platyparea poeciloptera Schrank ook soms aspergeboorvlieg genoemd, veroorzaken schade in de teelt van asperges. De larven vreten gangen in de aspergestengels die hierdoor krom gaan groeien. Deze krommingen zijn zeer typisch voor een aspergevliegaantasting. De aspergestengels vertonen dan een geelachtige kleur en zijn zeer draderig. In een jong aspergegewas is bekend dat bij een hoge populatie aspergevliegen de gehele plant kan afsterven. In oudere aspergevelden kunnen de maden van de aspergevlieg de opbrengst negatief beïnvloeden.

De aspergevliegen zijn actief van april tot augustus, de vlucht is weergegeven in figuur 1. Enkele dagen na het verschijnen van de aspergevliegen vindt paring plaats en worden eitjes afgezet, mogelijk zelfs op dezelfde dag van uitkomen. De levensduur van de volwassen vliegen ligt namelijk rond de 20 dagen. De aspergevlieg vliegt vlak boven het grondoppervlak en zal dan landen bij zijn waardplant op de grond. Voor ei afzetting en voeding loopt de vlieg van de grond naar de top van de jonge stengels om in dit zachte weefsel te steken. Als symptoom ontstaan dan een soort van voedingsstippen.

De vrouwtjes zetten eitjes af in de kop van het bovengronds groeiende deel van de aspergeplant, bij voorkeur in de jonge, zachte delen van de aspergeplant. In de teelt van witte asperges worden de eitjes dan ook pas afgezet wanneer gestopt wordt met de oogst en de planten zich bovengronds ontwikkelen.

In de jongste aspergegewassen met betrekking tot de teelt van de witte asperges, dat wil zeggen 1e, 2e en 3e jaars aspergeplanten is de kans op schade het grootst, omdat deze planten niet worden geoogst of eerder wordt gestopt met de oogst. Het bovengrondse plantdeel is hierdoor tijdens een langere periode blootgesteld aan ei-afzet door de aspergevlieg.

Bij oudere gewassen is de periode van bovengrondse groei korter, maar vanaf de traditionele eindoogst (24 juni) kunnen de aspergevliegen toch nog hun eieren gedurende een korte periode afzetten. De maden vreten zich een weg door de stengel naar beneden, waarna de verpopping in de stengel plaats vind kort onder het bodemoppervlak.

De plaats van verpopping in de stengel biedt mogelijkheden om problemen in het komende jaar te beperken. Indien in het najaar de stengels kort onder het bodemoppervlak worden afgemaaid en afgevoerd, hiermee zijn de poppen van het perceel verwijderd met als gevolg minder aspergevliegen in het volgende teeltjaar. De aspergevlieg kent één generatie per jaar.

Bestrijding

Preventief aspergevlieg
Bij eventuele aantasting (zelfs bij lichte aantasting) is het noodzakelijk de aspergestengels in de herfst af te snijden bij de stengelbasis onder het grondoppervlak(10 centimeter diep).
De diepteregeling gebeurt met een geleid wiel zodat het mes de groeipunten niet kan beschadigen.
Bij asperges geteeld op ruggen zitten in dit stengeldeel namelijk de poppen van de aspergevlieg.
Bij een vlakkeveldsteelt van groene asperges zitten de poppen in de stengelbasis,
dus in het hart van de plant. Wil men deze planten verplanten, dan moeten ze
nauwkeurig gecontroleerd worden op de aanwezigheid van poppen.

Voor een goede preventieve bestrijding is het nodig de afgesneden stengels zorgvuldig te verzamelen en ter plaatse te verbranden, zodat er geen poppen achterblijven die het volgend jaar een nieuwe generatie kunnen opstarten.

Een dergelijke preventieve maatregel kan echter enkel succes hebben wanneer alle aspergetelers uit eenzelfde regio de desbetreffende teeltmaatregelen uitvoeren. Het is tevens noodzakelijk om de wilde asperges in bermen en op eventueel braakliggende gronden in de omgeving te verwijderen.

Chemisch

Een chemische bestrijding mag slechts uitgevoerd worden bij de ontwikkeling van stengels en bladeren na de oogst. En wordt enkel in de professionele teelt aangewend.
Een product op basis van dimethoaat Dimethoaat is een organofosforverbinding die gebruikt wordt als insecticide in land- en tuinbouw. Mag toegelaten worden, dit voor een periode van 1 oktober 2007 tot 30 september 2017. Dimethoaat is een matig giftige stof, die effecten kan hebben op het zenuwstelsel bij hoge concentraties. met een uitvloeier kan slechts éénmaal aangewend worden.