Schurft Venturia-soorten

Schurft bij planten is een schimmelziekte. Verschillende plantensoorten, vooral fruit kunnen door schurft aangetast worden. Zo heeft de appel veel last van blad- en takschurft veroorzaakt door de schimmel "Venturia inaequalis", waardoor vroegtijdige bladval en vruchtverruwing kan optreden en de peer van blad- en takschurft veroorzaakt door "Venturia pirina". De aangetaste bladeren vertonen olijfgroene vlekjes, die later bruin verkleuren en voortijdig afsterven. Hierdoor wordt de groei en de knopvorming afgeremd. Soms is de aantasting zo ernstig, dat de vruchten scheuren.

Schurft kan de plant pas aantasten als het blad voldoende lang nat is, de zogenaamde bladnatperiode. Dit komt doordat de vrijgekomen schimmelsporen (ascosporen) voor het kiemen voldoende vocht nodig hebben. De waarschuwingssystemen, die aangeven wanneer er tegen schurft gespoten moet worden, hebben dan ook de bladnatperiode als basis. Daarnaast is de temperatuur belangrijk.

Relatie tussen bladnatperiode en temperatuur.
Voorbeeld: bij 1 °C treedt er alleen infectie op als het blad 37 uur nat is, enzovoort.

°C Tijd °C Tijd °C Tijd
1 37 2 32,50 3 32
4 29 5 21 6 18
7 15 8 13 9 12
10 11 11 9 12 8
13 8 14 7 15 7
16-24 6 25 8 26 11

De ziekte treft zeer veel verschillende soorten planten.

Zo kunnen ook radijs en kroten worden aangetast; en komt dikwijls voor op gronden die weinig organisch materiaal bevatten. Een overdreven bekalking kan ook oorzaak zijn van deze ziekte.

Als je er tijdens de knolvorming in een droge periode last van krijgt, geef dan ruim water. Op zandgronden niet bekalken en na de oogst het loof verbranden.

Preventie

U kunt deze ziekte enigszins voorkomen, door op zandgronden niet bekalken en na de oogst het loof de bladeren na de bladval weg te harken en te verbranden.

Bestrijding

Mocht u toch een ernstige aantasting vast stellen, dan kunt u spuiten met
"Euparen M", "Zineb" of koperoxychloride. Het is dan wel belangrijk dat u tijdig (dat wil zeggen eind maart) begint met spuiten en met niet te lange tussenpozen.

Als u begin juni geen schurftplekken meer ziet dan is het grootste gevaar geweken.